11 maja 2017

Ubepieczenie na życie

W segmencie ubezpieczeń na życie działamy od 2000r.

W dzisiejszych czasach tego rodzaju ubezpieczenia są jedną z bardziej popularnych, dobrowolnych form ubezpieczeń.
Podstawowym zadaniem tej polisy jest zapewnienie bliskim osobom odpowiedniej ochrony finansowej w razie naszej śmierci. Dzięki temu zyskujemy komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa związane z zabezpieczeniem przyszłości naszych bliskich.
Dodatkowym plusem jest to, że w określonym wieku możemy odzyskać pieniądze, które systematycznie odkładaliśmy na polisie na życie.

Tak, więc nasza polisa może posiadać dwie funkcje:
– funkcję ochronną (w razie naszej śmierci rodzina zostaje w jakiś sposób zabezpieczona finansowo)
– funkcję oszczędnościową (pieniądze z polisy możemy przeznaczyć na dodatkową emeryturę).