11 maja 2017

Ubezpieczenia komunikacyjne

 

Ubezpieczenie OC – to ubezpieczenie obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego.
W ramach tej umowy Towarzystwo Ubezpieczeniowe zrekompensuje ewentualne roszczenia innych uczestników ruchu drogowego.

 

Ubezpieczenia AutoCasco AC – to dobrowolne ubezpieczenie pojazdu od szkód, których sami jesteśmy sprawcami, chroni również nas na przykład od aktów wandalizmu lub kradzieży. Możemy również otrzymać rekompensatę, za szkody powstałe w wyniku działania zdarzeń od nas niezależnych lub gdy sprawca szkody uciekł z miejsca zdarzenia lub nie uda się go nam ustalić.

 

Ubezpieczenia NNW – inaczej ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest to kolejne ubezpieczenie dobrowolne obejmujące kierowcę ale i również pasażerów pojazdu. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróży samochodem, podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu.

 

Assistance – ubezpieczenie to zagwarantuje nam pomoc dla kierowcy ale również i pasażerom w razie wypadku, kradzieży lub awarii pojazdu. Niektóre pakiety gwarantują również pomoc medyczną, informacyjną przed wyjazdem lub w czasie jego trwania.

 

Ubezpieczenia Zielona Karta – to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane osobom trzecim przez kierowcę poza granicami naszego kraju. Ubezpieczenie Zielona Karta wymagana jest przy wyjazdach do następujących państw: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Serbia, Czarnogóra, Tunezja, Turcja oraz Ukraina.