11 maja 2017

Ubezpieczenia dla Firm

Ubezpieczenia dla firm są bardzo istotnym elementem w funkcjonowaniu każdej firmy. Wiąże się to przede wszystkim z zagrożeniami losowymi nie zależnymi od nas. Dlatego też, zakres prowadzonej działalności jest decydujący przy wyborze rodzajów ubezpieczeń i ostatecznie wskazuje jakie produkty ubezpieczeniowe będą najodpowiedniejsze dla danej firmy.

Nasza Multiagencja jako nieliczna, we współpracy z większością polskich Towarzystw Ubezpieczeniowych proponuje ubezpieczenia dla firm w trzech podstawowych grupach:

• ochrona pracowników,
• ubezpieczenia mienia i flot samochodowych,
• ubezpieczenia finansowe i od utraty zysków.

Każdą z tych grup można dalej dzielić na konkretne rodzaje ubezpieczeń, jak na przykład:

• grupowe ubezpieczenia pracownicze, w tym grupowe    ubezpieczenie na życie
• kompleksowe ubezpieczenia flot samochodowych, w    tym oc, autocasco i zielona karta
• ubezpieczenia ładunków w transporcie,
• ubezpieczenie mienia, w tym ubezpieczenie firmy od   ognia, ubezpieczenie od kradzieży lub ubezpieczenie   sprzętu elektronicznego.