16 maja 2017

Ubezpieczenia turystyczne

 

Ubezpieczenie turystyczne jest to zapewnienie jak najpełniejszej ochrony i pomocy osobom przebywającym na zagranicznym wyjeździe. Zakres polisy
w dużej mierze uzależniony jest od powodu wyjazdu (urlop, praca sezonowa, wyjazd na konferencję) i formy spędzania czasu (leniwy wypoczynek, rekreacyjne uprawianie sportów, wyprawy typu survival).

Ubezpieczenie turystyczne może się składać z następujących opcji:

Koszty leczenia (KL) – jest to podstawowy i obowiązkowy zakres w polisie.

Opcje dodatkowe:

NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków
OC – odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim
Bagaż podróżny
Sprzęt sportowy
Assistance – pomoc w podróży w nagłych sytuacjach
Koszty ratownictwa i poszukiwania – w górach i na wodzie